Ankieta dla kandydatów do pracy

Dotyczy stanowiska: Konsultant IT Helpdesk (z językiem niemieckim)

Imię i nazwisko:

E-mail:

Telefon kontaktowy:

Wykształcenie:

średnie
wyższe 1 stopień (licencjat)
wyższe 2 stopień (magisterskie/inżynierskie)

Uczelnia:

Osoby uczące się: Proszę podać aktualną uczelnię (lub szkołę).
Osoby które zakończyły edukację: Proszę podać nazwę ukończonej uczelni (lub szkoły).

Kierunek studiów:

Proszę podać aktualny kierunek studiów lub specjalność. W przypadku osób po studiach proszę podać nazwę ukończonego kierunku.

Rok studiów:

1 2 3 4 5 ukończone
nie dotyczy

Tryb studiów (aktualnych lub ukończonych):

stacjonarne
niestacjonarne (np. zaoczne)
nie dotyczy

Proszę ocenić swoje umiejętności w podanych niżej zakresach (1 = słabe, ... , 5 = bardzo dobre)

System Microsoft Windows (od 7 do 10) - użytkowanie (typowe działania użytkownika):

1 2 3 4 5

System Microsoft Windows (od 7 do 10) - administracja, diagnozowanie problemów:

1 2 3 4 5

System Microsoft Windows Serwer - podstawowa administracja:

1 2 3 4 5

Pakiety biurowe (MS Office, OpenOffice) - użytkowanie:

1 2 3 4 5

System Linux - użytkowanie, administracja, diagnozowanie problemów:

1 2 3 4 5

Język niemiecki:

A1/A2 B1 B2 C1 C2

Język angielski:

A1/A2 B1 B2 C1 C2

Doświadczenie zawodowe (na dowolnym stanowisku):

brak
poniżej 1 miesiąca
poniżej 6 miesięcy
ponad 6 miesięcy

Doświadczenie zawodowe na stanowisku podobnym do aplikowanego:

brak
poniżej 1 miesiąca
poniżej 6 miesięcy
ponad 6 miesięcy

Gotowość do podjęcia pracy:

od zaraz
za 1 miesiąc
za 3 miesiące

Życiorys:

  maksymalny rozmiar pliku: 3000.0 KiB
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).