Konsulting procesów logistycznych

Konsulting dotyczący łańcucha dostaw opiera się na analizie istniejącego systemu logistycznego, analizie kosztów i procesów oraz prognozie przepływów towarowych. Bardzo istotnym elementem jest uwzględnienie dynamiki rozwoju firmy i rynku. W wyniku pogłębionych analiz konsultanci Comp-Win przedstawiają propozycje w zakresie optymalizacji kosztów i procesów logistycznych, począwszy od działań o charakterze strategicznym, następnie taktycznym, do operacyjnych włącznie. Wynikiem pracy jest wskazanie wąskich gardeł w łańcuchu dostaw, identyfikacja ryzyka oraz sugestie zmian, przy uwzględnieniu posiadanych zasobów i istniejących ograniczeń.

Skontaktuj się z nami

(+48) 61 871 20 63