Paszport do eksportu

Publikacja: 27.06.2013

W dniu 27 czerwca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Comp-Win Sp. z o.o. zawarły umowę o dofinansowanie Projektu polegającego na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w „Comp-Win” Sp. z o.o.” w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Głównym celem projektu jest wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla firmy „Comp-Win” Sp. z o.o., który zakłada rozwój firmy poprzez eksport produktów i usług informatycznych związanych z oprogramowaniem logistycznym na docelowe rynki eksportowe, tj. niemiecki, szwedzki, holenderski oraz belgijski. Ponadto celem działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenia wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową.

Czas trwania projektu: do 31. grudnia 2015 r.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-30-110/13-00

ue 3 tablica informacyjna

Pomocne linki:  www.europa.eu, www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.warp.gov.pl

Biuro Projektu: Comp-Win Sp. z o.o., ul. Leszka 44, 61-062 Poznań, tel. 61 871 20 50, paszport_ex[at]comp-win.pl