Ważne informacje dla naszych klientów i partnerów biznesowych.

Publikacja: 01.04.2020

W obecnej trudnej sytuacji spowodowanej przez rozprzestrzeniającego się koronawirusa (COVID-19) wzięliśmy współodpowiedzialność za zapewnienie zdrowia oraz bezpieczeństwa wszystkim grupom naszych interesariuszy. W owych zmiennych realiach pragniemy również zapewnić naszym Klientom maksimum bezpieczeństwa na poziomie biznesowym.
Dlatego też:
• zdecydowana większość naszych pracowników pracuje zdalnie;
• nasze biuro jest otwarte w ograniczonym zakresie, realizując niezbędne zadania wymagające fizycznej obecności;
• zachowujemy ciągłość działania w zakresie obsługi klientów;
• wszystkie podjęte zobowiązania wobec klientów są realizowane na bieżąco;
• wdrożenia przebiegają bez większych zakłóceń;
• nowe projekty startują zgodnie z harmonogramami.
Przeważająca cześć naszych pracowników pracuje zdalnie ale wszystkie zespoły są ze sobą w stałej komunikacji i realizują projekty zgodnie z przyjętymi założeniami, dzięki posiadanym zasobom technologicznym.
Dokładamy wszelkich starań aby nasz kontakt z Klientami i partnerami miał w dalszym ciągu stały charakter a na jakość obsługi nie wpłynęła bieżąca sytuacja.
Monitorujemy zmieniające się otoczenie rynkowe, w tym zakłócenia globalnego i lokalnego łańcucha dostaw. Nasze główne zadanie to, poza tym najważniejszym: zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom, wsparcie Klientów w eliminacji problemów, z którymi się obecne zderzają oraz minimalizowanie ich negatywnego wpływu na działalność.
Wieńcząc temat, dodaje nam otuchy fakt, iż w zespole Comp-Win-u oraz naszych rodzinach nie zgłoszono żadnego przypadku zakażenia COVID-19. Ze swej strony dołożymy wszelkich możliwych starań aby tak pozostało.
Nadchodzący czas będzie zapewne pełen wyzwań, dlatego też życzę Państwu oraz waszym rodzinom przede wszystkim zdrowia oraz pogody ducha.

Wiktor Wysocki.