Rozwój eksportu platformy Optilo

Publikacja: 12.05.2016

W dniu 12.05.2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Comp-Win zawarły umowę o dofinansowanie Projektu „Rozwój eksportu platformy Optilo” w ramach działania 1.4. „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, poddziałanie 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu”  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektu jest  wdrożenie planu rozwoju eksportu w odniesieniu do platformy optymalizacyjnej Optilo. Czas trwania projektu: do 30.06.2017r.