Logistyka 4PL – co to oznacza dla łańcucha dostaw w Twojej firmie?

with Brak komentarzy

Zmiany w obrębie funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwach skupiają się wokół integracji działań poszczególnych ogniw łańcucha dostaw. Innowacyjne rozwiązania coraz częściej są związane z wykorzystywaniem potencjału narzędzi IT optymalizujących procesy oraz nową rolą operatorów, takich jak 4PL. W jaki sposób logistyka 4PL może wpłynąć na kształt łańcucha dostaw w Twojej firmie?

Charakterystyka operatora 4 PL

Na całym świecie rośnie popularność modelu 4PL, uznawanego za przełom we współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług. Jego działanie polega na przekazaniu zarządzania operacjami logistycznymi – transportowymi do zewnętrznego kooperanta, integrującego wszystkie ogniwa łańcucha dostaw. Taki operator dostarcza systemy IT, koordynuje projekty, przeprowadza transakcje, a przede wszystkim odpowiada za kontakt z dostawcami usług. Operator 4PL co do zasady nie jest bowiem operatorem logistycznym, pełni jedynie funkcję zarządczą, a nie wykonawczą. Operatorzy 4PL są firmami niezależnymi od wykonawców usług (przewoźnicy, operatorzy 3PL), dzięki czemu oferują swoim klientom pełną transparentność procesów i kosztów. Poza tym, są w pełni neutralni – działają w interesie klientów, mając neutralny pogląd na wszystkie możliwe rozwiązania.

Kompleksowość usług

Operatorzy 4PL w stanie zaproponować najlepsze możliwe rozwiązania, pozwalające jednocześnie obniżyć koszty ponoszone przez klienta. Często model współpracy jest oparty o tak zwany „profit share”, w którym część przychodów operatora 4PL zależy od uzyskanych oszczędności dla zleceniodawcy. Kompleksowość usług operatorów 4PL najlepiej sprawdza się w przypadku procesów transportowych (zróżnicowanych pod względem wykorzystanych środków transportu, wielkości wysyłek i przepływów sieciowych) obejmujących operacjami duże obszary geograficzne. Wówczas istnieje możliwość stworzenia jednostek centralnych, nazywanych Control Tower, nadzorujących całość procesów z jednego lub kilku miejsc. Ponadto, na rynku działają także duże organizacje budujące wewnętrzne rozwiązania oparte o koncepcję 4PL i Control Tower. Stosują one najnowocześniejsze systemy IT z zakresu optymalizacji i zarządzania logistyką, pozostawiając kontrolę nad procesami wewnątrz firmy.

Logistyka 4PL a łańcuch dostaw

W ramach logistyki 4PL firmy zyskują szansę unowocześnienia swoich łańcuchów dostaw i dostosowania ich kształtów do zmieniającego się warunków rynkowych. Aby takie zintegrowane rozwiązania funkcjonowały bez zarzutu, niezbędne jest zaangażowanie dostawcy 4PL, który powinien posiadać:
•    wiedzę i doświadczenie
•    systemy informatyczne.
•    narzędzia do optymalizacji procesów
•    zdolność zarządzania i koordynacji wszystkich elementów sieci
•    umiejętność planowania taktycznego oraz strategicznego.
Dynamiczny, a jednocześnie sprawnie funkcjonujący łańcuch dostaw pozwala zbudować i utrzymać stałą przewagę konkurencyjną. Efekty uzależnione są od umiejętności wielopłaszczyznowej współpracy, elastyczności i specjalistycznej wiedzy.

Zautomatyzowane oprogramowania logistyczne

Zarówno operatorzy 4PL, jak i firmy budujące własne Control Tower stawiają na zintegrowane rozwiązania IT zapewniające płynną komunikację w czasie rzeczywistym oraz nieustanny przepływ informacji pomiędzy wykonawcami a klientem. Automatyzacja rutynowych czynności pozwala skutecznie optymalizować procesy, takie jak:
•    planowanie tras i załadunków
•    dobór wykonawców
•    zarządzanie zdarzeniami.
Ważną kwestię stanowi również zapewnienie stałego wsparcia technicznego. Dzięki temu istnieje możliwość ograniczenia zaangażowania zasobów ludzkich i podniesienia jakości procesów planowania oraz kontrolowania w całym łańcuchu dostaw. Jest to spójne z koncepcją One Click Logistic, realizowaną przez rozwiązania platformy Optilo.
Logistyka 4PL jest coraz chętniej wykorzystywana przez krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, bowiem opiera się na nowoczesnym zarządzaniu łańcuchem dostaw, oferując jednocześnie wysoki poziom efektywności i oszczędności z tym związanych. W konsekwencji wybrane procesy logistyczne zostają poddawane bieżącej automatyzacji i optymalizacji. Dzieje się tak głównie w wyniku stosowania rozwiniętych systemów informatycznych, takich jak platforma Optilo, integrująca dostawców usług logistycznych, producentów i odbiorców. Dzięki temu informacje są dostępne niemal w czasie rzeczywistym w jednym miejscu.