Zwodniczy urok big data w łańcuchu dostaw

with Brak komentarzy

Big data już od dłuższego czasu jest gorącym zagadnieniem rozgrzewającym wyobraźnię specjalistów różnych dziedzin. Wizja wykorzystywania big data kusi. Także w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nie podlega wątpliwości, że im więcej danych właściwie przechowywanych i analizowanych, tym większa korzyść. Jednak zanim zaczniemy snuć wielkie wizje dotyczące wielkich danych, spójrzmy na small data. Właściwa analiza i wykorzystanie tych danych pozwoli w dużym stopniu zwiększyć wartość łańcucha dostaw.

Big data w swojej idei ma wybiegać w przyszłość – przewidywać trendy, odkrywać ukryte wzorce zachowań klientów. Jednak big data wymaga olbrzymich nakładów finansowych związanych z serwerami, zaawansowaną analityką i pozyskiwaniem użytecznych danych oraz narzędziami do ich przetworzenia i przedstawienia. Wszystko to jest bardzo czasochłonnym i kosztownym procesem. Czy w takim razie gra nie jest warta świeczki i analizę danych powinniśmy odłożyć w czasie?

Firmy mogą poprawiać swoje wyniki dzięki efektywnemu wykorzystaniu small data, bez zaprzęgania całej kosztownej machiny związanej z analityką big data. Małe dane wymagają mniejszych zasobów, a mimo to dostarczają informacji w czasie rzeczywistym, umożliwiają poprawę strategii i efektywności operacyjnej.

Analizując small data firmy są w stanie trafnie zdiagnozować problemy i znaleźć najlepsze rozwiązania, a mimo to według badań przeprowadzonych przez Forrester Research firmy wykorzystują tylko 12% zgromadzonych przez siebie danych. 88% leży odłogiem. Zanim organizacje zaczną spełniać marzenia związane z big data, warto, aby pochyliły się nad tymi małymi danymi, w których drzemią realne i niejednokrotnie duże pieniądze.

To, co nigdy  nie powinno zniknąć z pola widzenia, to jakość baz danych, inne aspekty są na dalszym planie. Wysokiej jakości dane pozwalają przeanalizować łańcuch dostaw i wyciągnąć odpowiednie wnioski, a następnie wprowadzić właściwe korekty.

Zanim zaczniesz zbierać tera- czy eksabajty najróżniejszych danych sprawdź, czy wykorzystując dotychczas zgromadzone możesz zoptymalizować:

  • strukturę magazynów, cross docksów
  • model dystrybucji
  • trasy codzienne
  • wymianę danych z podwykonawcami czy klientami
  • bieżące procesy

Małe dane mają ogromną wartość, a ich analiza nie powinna zamykać się jedynie w arkuszach kalkulacyjnych. Warto pomyśleć nad wdrożeniem rozwiązania, które w efektywny sposób poprawi zarówno działania strategiczne, taktyczne, jak i operacyjne.

Wykorzystujmy więc w 100% informacje, które już są w naszym posiadaniu. Bo najważniejsze nie jest to, czy dane są „big”, czy „small” – skupmy się na tym, aby były „smart” i przynosiły firmie realny zysk.