Technologie w łańcuchu dostaw – co będzie dominować w 2019 roku?

with Brak komentarzy

Przekształcenia w obrębie funkcjonowania łańcucha dostaw będą stanowiły jeden z kluczowych aspektów przewidywanych zmian branży logistycznej. Na ich charakter wpłynie przede wszystkim tendencja do wykorzystywania szerokich możliwości sztucznej inteligencji oraz automatyzacji działań. Jakie technologie w łańcuchu dostaw będą dominować w 2019 roku?

Trendy logistyczne w 2019 roku

technologie-w-lancuchu-dostawEksperci podkreślają, że w najbliższych miesiącach główne przemiany rynku logistycznego będą skupiały się wokół zwiększenia nakładów inwestycyjnych niezbędnych do rozwoju systemów IT. Wyraźnym przekształceniom ulegnie dotychczasowa struktura organizacji Supply Chain, który odtąd stanie się zdecydowanie bardziej zautomatyzowany (zwłaszcza jeśli chodzi o usprawnienie powtarzalnych działań operacyjnych), a ponadto dojdzie do zinformatyzowania poszczególnych etapów produkcji i dostaw, co sprawi, że zwiększy się efektywność wykonywanych czynności. Poza tym, na czele wiodących trendów logistycznych zauważalne są również konieczność poprawy płynności przepływu danych wewnątrz oraz poza granicami firmy oraz zmodernizowanie modelu integrującego relacje biznesowe B2B.

Nowoczesne technologie w łańcuchu dostaw

W świetle dostępnych prognoz wyraźnie zauważalne są trendy dotyczące projektowania oraz zarządzania systemem dostaw. Wedle aktualnych tendencji sporą popularnością zacznie cieszyć się blockchain, nazywany inaczej łańcuchem blokowym, stanowiący publiczny, zakodowany rejestr. Jego funkcjonowanie opiera się na korzystaniu ze zdecentralizowanych baz danych dostępnych w sieci internetowej. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie gromadzić duże ilości niezbędnych informacji, między innymi o zaksięgowaniu transakcji i płatności. Co równie istotne, blockchain jest odporny na ewentualne zagrożenia ze strony hakerów, a także awarii systemów.

Przyszłość pod znakiem sztucznej inteligencji

technologie-w-lancuchu-dostawDigitalizacja istniejących procesów logistycznych według bieżących kierunków rozwoju branży będzie w ogromnej mierze bazować na platformach zarządzanych przez sztuczną inteligencję. Wyspecjalizowane i samodzielne systemy z powodzeniem zajmą się obsługą klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Z kolei innowacyjne roboty przyczynią się do efektywnej automatyzacji, niezbędnej w celu usprawnienia operacji obejmujących realizację zamówień e-commerce. W najbliższej przyszłości na rynku logistycznym będą się również coraz częściej pojawiać samochody autonomiczne, obniżające koszty dostaw, a jednocześnie przyspieszające ich przebieg. Dodatkowo, produkcję i dystrybucję towarów ułatwiają drony zdolne do kontroli bezpieczeństwa pracowników oraz wydajności urządzeń.

Nowoczesne technologie w łańcuchu dostaw pozwolą sukcesywnie przystosować strukturę firm logistycznych do współczesnych potrzeb rynku. Spośród dominujących trendów najważniejsze role odegrają tworzenie modelu zarządzania danymi poprzez blockchain. Duże znaczenie wywrze również wykorzystywanie sztucznej inteligencji w obsłudze klienta oraz postępująca automatyzacja.