Logistyka 4PL w sieciach transportowych – na czym polega?

with Brak komentarzy

Jednym z najefektywniejszych sposobów na zarządzanie łańcuchem dostaw jest wdrożenie oraz wykorzystanie w działaniu integratora 4PL. Dzięki niemu możliwa jest kompleksowa i spersonalizowana obsługa nawet bardzo zróżnicowanych firm logistycznych. Na czym polega logistyka 4PL w sieciach transportowych?

Czym jest logistyka 4 PL?

logistyka-4PLModel 4PL (znany także pod nazwą Fourth Party Logistic) skupia się wokół połączenia nowoczesnych technologii umożliwiających pełną integrację procesów logistycznych w przedsiębiorstwach. Jego podstawowym celem jest właściwe zaplanowanie, a następnie koordynowanie przebiegu łańcucha dostaw od samego początku, czyli od znalezienia najlepszych dostawców, aż po dotarcie do nabywców produktów lub usług. Naczelną cechę 4PL stanowi nastawienie na bardzo dużą integrację działań. Obejmuje między innymi prawidłowe ukształtowanie relacji pomiędzy poszczególnymi odcinkami procesów logistycznych, a także sprawne przekazywanie informacji. Dodatkowo, niezwykle istotne jest również dostosowanie projektu rozwiązań transportowych do indywidualnych potrzeb klientów, uwzględniające oferty najkorzystniejsze pod względem kryteriów cenowych i jakościowych.

Model działania 4 PL w praktyce

Do głównych zadań 4 PL (integratora łańcucha dostaw) zalicza się po pierwsze obsługę różnych sfer przepływów zarówno fizycznych, jak i regulacyjnych. W konsekwencji kształtuje się swoiste centrum dowodzenia, zdolne do śledzenia wszystkich etapów procesów logistycznych i ich koordynacji w czasie realnym. Po drugie, istotną cechą wszelkich czynności integratora powinien być jego otwarty charakter, pozwalający uniknąć problemów ze swobodną realizacją opracowanych wcześniej projektów. Ponadto, trzecim elementem modelu działań operatora 4PL jest skoncentrowanie się na obsłudze określonej branży. Umożliwia to uwzględnienie specyfiki i wymagań technicznych danego przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia pozostaje także konieczność posiadania przez operatora własnej lub zewnętrznej infrastruktury logistycznej, przystosowanej do potrzeb transportowych oraz magazynowych.

Logistyka 4PL w sieciach transportowych

logistyka-4PLRozwiązania logistyki 4PL doskonale sprawdzają się zarówno w małych, jak i w średnich oraz dużych firmach, bez względu na zakres ich działalności. Model ten pomaga zwiększać efektywność organizacji łańcuchów dostaw, jednocześnie rozwiązując trudności związane z zarządzaniem rozbudowanymi procesami logistycznymi. Usługi 4PL pozwalają również ograniczyć koszty stałe, ponieważ zostają one rozdzielone pomiędzy kilka przedsiębiorstw. Co równie ważne, korzystając z modelu 4PL, kierujący firmą transportową mogą uzyskać wsparcie w dynamicznej restrukturyzacji działów logistyki i dostęp do najnowszych trendów rynkowych.

Model 4PL będący świetnym przykładem logistyki zintegrowanej daje szansę zwolnienia właścicieli firm logistycznych z dużej części obowiązków organizacyjnych. Otwiera to nowe możliwości rozwoju firmy i umocnienia jej pozycji w branży. Operatorzy 4PL prawdopodobnie już wkrótce staną się skuteczną drogą do osiągnięcia sukcesu w walce z coraz silniejszą konkurencją.