Trendy IT w logistyce i transporcie w 2019 roku

with Brak komentarzy

Trendy IT w logistyce i transporcie w 2019 roku skupiają się wokół rozszerzania powszechnej transformacji cyfrowej. Dotyczy ona wszystkich aspektów działalności firm logistycznych, począwszy od usprawnienia komunikacji aż po gruntowne przeobrażenie globalnych procesów biznesowych. Jakie tendencje będą miały zdecydowany wpływ na branżę logistyczną według specjalistów?

Trendy IT w logistyce i transporcie

trendy-it-w-logistyce-i-transporcieNajbardziej wyraźnym trendem determinującym rozwój logistyki w bieżącym roku będzie nastawienie na digitalizację. Dzięki niej możliwa stanie się całkowita przemiana branży transportowej, która swoim zasięgiem obejmie usprawnienie procesów zarządzania, procesów kontraktowych i operacyjnych poprzez przeniesienie ich w przestrzeń wirtualną. W konsekwencji tych zmian poprawi się jakość bieżących analiz działalności firm oraz szybkość nawiązywania stosunków biznesowych. Z efektywną cyfryzacją wiąże się również postępująca zmiana specyfiki relacji między konsumentem i przedsiębiorstwami, w tym pogłębienie zainteresowania wykorzystywaniem potencjału aplikacji internetowych, typowe dla ogromnej ekspansji e-handlu. Przeniesienie zakupów do sieci sprawia, że sukcesywnie wzrasta znaczenie łączenia umów zawieranych między przedstawicielami branży transportowej oraz producentami i dystrybutorami.

Nowoczesne oprogramowanie dla logistyki

trendy-it-w-logistyce-i-transporciePoza wszechobecną cyfryzacją zauważalna staje się tendencja dotycząca wprowadzenia innowacji w zakresie rozwiązań software. Coraz częściej do głosu mają dochodzić programy informatyczne korzystające z szeregu możliwości sztucznej inteligencji. Ich podstawową zaletą jest zdolność niezachwianego przepływu nawet bardzo dużych ilości danych w Internecie Rzeczy. Dane te pozwalają monitorować procesy logistyczne i komunikować się nie tylko wewnątrz, lecz także poza danym przedsiębiorstwem. Istotne jest również wdrożenie 4PL, co umożliwi połączenie zasobów, możliwości oraz technologii własnych z innymi organizacjami – ma to na celu koordynację procesów logistycznych zachodzących wzdłuż łańcucha dostaw. Na wzrost znaczenia inteligentnych systemów logistycznych wpływają również charakteryzujące je integralność i kompleksowość, umożliwiające znaczne obniżenie dotychczasowych nakładów finansowych, przy jednoczesnym podwyższeniu jakości usług i przyspieszeniu działania łańcucha dostaw.

Optymalizacja transportu

Branża transportowa będzie także rozwijać się w kierunku osiągnięcia jak największej optymalizacji tras i dystrybucji. Działania te są ściśle powiązane ze zmianami pojawiającymi się w transporcie międzynarodowym, zwłaszcza zapisami poruszającymi kwestie powstawania nowych szlaków handlowych, między innymi na linii Europa-Azja. Specjalistyczne programy logistyczne ułatwią zarządzanie siecią o bardzo złożonej strukturze, uwzględniając przy tym konieczność zwiększania wydajności usług. Na optymalizację dostaw wpłyną ponadto inteligentne systemy transportowe, gwarantujące skoordynowane zarządzanie ruchem oraz rozbudowanie infrastruktury drogowej. W przyszłości istotny stanie się również transport autonomiczny, możliwy dzięki rozwojowi elektromobilności.

Zmiany technologiczne w logistyce i transporcie zmierzają ku pełnej cyfryzacji procesów oraz sposobu świadczenia usług. Branża logistyczna będzie wykorzystywać potencjał internetu oraz nowoczesnego oprogramowania. Połączenie innowacyjnych technologii przyczyni się natomiast do całkowitej przemiany modeli biznesowych, a także nawiązywania relacji z klientem.