Metoda COMET w zarządzaniu łańcuchem dostaw

with Brak komentarzy

Obecnie organizowanie działań przedsiębiorstw logistycznych wymaga wykorzystywania systemów wspomagających podejmowanie szybkich i efektywnych decyzji. Istotne jest to, aby brały one pod uwagę złożoność procesów oraz potrafiły analizować dużą ilość parametrów. Na czym polega metoda COMET stosowana w zarządzaniu łańcuchem dostaw?

Metoda COMET w logistyce

metoda-cometMetoda COMET jest zaliczana do grupy systemów wielokryterialnego wspomagania decyzji w organizacji przebiegu łańcucha dostaw, a ich początek sięga lat 50. XX wieku. Nadrzędny cel tego rodzaju dynamicznie rozwijających się metod stanowi wyposażenie użytkownika w narzędzia pozwalające na skuteczne rozwiązywanie skomplikowanych problemów decyzyjnych. Nie jest to jednak mechanizm faworyzujący jeden, sprawdzony sposób, lecz poszukujący najbardziej optymalnych, kompromisowych i opłacalnych rozwiązań. Metoda wielokryterialna umożliwia zarządzanie procesami logistycznymi, takimi jak wybór lokalizacji obiektów uciążliwych, ocena zrównoważonej wydajności dostawców, wybór nowego dostawcy produktów czy też znalezienie odpowiedniej lokalizacji do budowy kolejnego obiektu firmy.

Etapy postępowania według metody COMET

Podstawowa zasada działania metody COMET w praktyce polega na wykorzystywaniu potencjału mechanizmów zbiorów rozmytych, stosowanych niejednokrotnie do tworzenia zaawansowanych modeli logistycznych. Stanowi ona alternatywę dla innych metod logistycznych, w tym AHP, TOPSIS, i ELECTRE. Posługując się nowoczesną metodą COMET należy kierować się kolejnością zaplanowanych wcześniej etapów postępowania. Przeważnie rozpoczyna się od zdefiniowania konkretnej przestrzeni problemu, następnie przechodzi się do wygenerowania obiektów charakterystycznych oraz ich rankingowania i oceny (poprzez wyznaczenie macierza ocen eksperckich). W czwartym kroku tworzy się bazę reguł, która powstaje bezpośrednio po przeformowaniu zebranych obiektów charakterystycznych. Ostatni etap obejmuje natomiast przeprowadzenie wnioskowania rozmytego oraz otrzymania końcowego rankingu. Co równie istotne, żadna z faz metody COMET nie jest podatna na działanie zjawiska odwróconych rankingów (rank reversal), gdyż mechanizm jej generowania za każdym razem zwraca takie same wartości dla ocenianych obiektów.

Nowoczesne zarządzanie łańcuchem dostaw

metoda-cometWykorzystywanie metody COMET to jeden z najmniej zawodnych sposobów rozwiązywania problemów logistycznych. Do zalet prezentowanej metody można zaliczyć między innymi wysoką odporność na ludzki błąd, spowodowany nieuwagą, dzięki zastosowaniu porównania parami. Ponadto, poszczególne etapy metody COMET pozwalają znacznie uprościć całkowity przebieg procesu decyzyjnego, gwarantując jednocześnie przeprowadzenie dokładniejszych ocen oraz uzyskania niezmiennych, powtarzalnych wyników wykonywanych analiz.

Metoda COMET to jeden najbardziej innowacyjnych systemów stosowanych w rozwiązywaniu problemów towarzyszących skomplikowanym procesom logistycznym. Jej działanie polega przede wszystkim na wykorzystywaniu zalet mechanizmu zbiorów rozmytych. W konsekwencji zarządzanie łańcuchem dostaw staje się bardziej efektywne i prostsze.