Zasada Pareto – jaki ma wpływ na zarządzanie firmą?

with Brak komentarzy

Prowadzenie nowoczesnego przedsiębiorstwa wymaga doskonałej organizacji czasu pracowników, optymalizacji wykonywanych przez nich czynności, a także skutecznego planowania łańcucha dostaw. W związku z tym, coraz częściej w biznesie przewodzi zasada Pareto. Jaki ma wpływ na zarządzanie firmą?

Zasada Pareto – najważniejsze założenia

zasada-paretoMetoda Pareto została wynaleziona i po raz pierwszy wykorzystana przez Vilfreda Pareto, włoskiego ekonomistę oraz socjologa w XX wieku. Wyniki jego badań wykazały, że na przykładzie Włoch i posiadanego przez ich mieszkańców majątku, w skali kraju zaledwie 20% populacji dysponuje 80% całego kapitału finansowego. W konsekwencji tej analizy powstała zasada Pareto, nazywana również w skrócie 80/20, stosowana najczęściej do planowania zadań i organizacji pracy na bazie dokonanego bilansu przeszłych zdarzeń. Sukcesywne wykorzystanie tej metody w firmie pomaga zdecydować o tym, co jest istotne, a co należałoby odrzucić. Dla przykładu warto przywołać szacunek związany z obserwacją przychodów przedsiębiorstwa: 20% sprzedawców generuje 80% zysków. Ta prosta kalkulacja sprowadza się do wniosku przekonującego, że mała część wszystkich przyczyn stanowi podstawę odpowiedzialną za większą część rezultatu.

Do dziedzin z życia codziennego, w których można zastosować metodę Pareto warto zaliczyć między innymi szkołę (z reguły 80% sprawdzianów i egzaminów opiera się na 20% przerabianego materiału), internet (20% użytkowników for tematycznych pisze 80% dostępnych treści) czy też noszone przez nas ubrania (korzystamy z zaledwie 20% garderoby w 80% czasu).

Własny biznes a zasada Pareto

Realizując założenia zasady Pareto w swoim biznesie, zarządzający firmą ma szansę w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników, wyróżnić czynniki decydujące o formie prowadzonego przedsiębiorstwa oraz przyspieszyć poszczególne etapy działań. Zasada Pareto doskonale sprawdzi się podczas:

  • planowania budżetu – poprzez efektywne sprawdzanie bilansu zysków i strat, a także zweryfikowanie, czy na przykład opłaca się utrzymywać stałe relacje z 80% klientów, skoro zaledwie 20% z nich generuje przychody;
  • wyznaczania strategii i priorytetów przedsiębiorstwa – dzięki temu właściciel firmy ma możliwość zwrócenia uwagi na rezultaty przynoszone przez kampanie reklamowe i konkretne strategie marketingowe (czy każda z nich jest opłacalna);
  • pozwala skupić się na czynnikach sukcesu firmy – jakie czynności można wyeliminować, co usprawnić, jak przyspieszyć działania pracowników.

Zastosowanie zasady Pareto w praktyce

metoda-paertoW praktyce zasada Pareto pozwala wyznaczyć najważniejsze obszary funkcjonowania firmy, a jednocześnie wyeliminować nierentowne rozwiązania. Skrupulatne przeanalizowanie czynności wykonywanych przez pracowników, komponentów znajdujących się w produktach lub bazy konsumentów może przyczynić się do określenia priorytetowych, najważniejszych działań wybranych działów przedsiębiorstwa. Ponadto, bardzo ważną kwestię stanowi ustalenie odpowiedniej kolejności realizowania zadań.

Stosowanie zasady Pareto wyraźnie zwiększa efektywność zarządzania firmą i czasem pracy zatrudnionych w niej osób. Metoda włoskiego ekonomisty może zostać wykorzystana podczas wyznaczania strategii przedsiębiorstwa, planowania budżetu, czy budowania nowych relacji z klientami. Dzięki niej, powstaje pole do wyeliminowania zadań nieważnych, nieprzynoszących zysków i obniżających jakość wykonywanych działań.