Jaki wpływ ma Przemysł 4.0 na współczesną logistykę?

with Brak komentarzy

Nowoczesne technologie efektywnie wpływają na organizację pracy, planowanie poszczególnych etapów produkcji czy wysyłkę towarów. Integracja systemów informatycznych oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań i stosowanie zaawansowanych narzędzi pozwala bowiem skutecznie przyspieszać działanie przedsiębiorstwa i obniżyć konieczne nakłady finansowe. Jaki wpływ ma Przemysł 4.0 na współczesną logistykę?

Przemysł 4.0 – czym jest?

przemysl-4.0Podstawowymi założeniami postępującej w szybkim tempie globalnej rewolucji przemysłowej 4.0 jest nastawienie na integrację systemów, a także tworzenie rozległych, sprawnie działających sieci. Wprowadzane do przedsiębiorstw innowacyjne rozwiązania poprawiają integrację ludzi z maszynami sterowanymi za pomocą możliwości internetowych lub innych technologii informacyjnych. W konsekwencji sukcesywnie poszerza się obszar ułatwiający przepływ danych. Dzieje się to zarówno w pionie (pomiędzy komponentami a działami IT), jak i w poziomie (łączącym maszyny z działu produkcyjnego oraz system kontrolujący procesy produkcyjne całego przedsiębiorstwa). Dzięki tego rodzaju zmianom wzrasta elastyczność pracy firmy. Jest to zauważalne między innymi na przykładzie znacznej indywidualizacji towarów dostosowanych do potrzeb klienta, uproszczenia zasad zarządzania różnymi wariantami produktów czy zoptymalizowania procesów i sposobów gromadzenia zapasów. Ponadto, przemysł 4.0 pozwala osiągnąć przedsiębiorstwu konkurencyjność rynkową, przede wszystkim poprzez obniżenie kosztów produkcji i ekonomiczne połączenie świata fizycznego z wirtualnym.

Przemysł 4.0 a współczesna logistyka

Zintegrowanie systemów i ludzi, wyznaczające główny kierunek przemian w obrębie rewolucji 4.0 pozwala z powodzeniem rozwijać się branży logistycznej. Pierwszy etap wprowadzania innowacji dotyczy pracy magazynów, w których coraz częściej stosuje się inteligentne czujniki umożliwiające przekazywanie informacji o wypełnieniu przestrzeni. Istotne jest również wirtualne planowanie załadunku oraz rozładunku, oparte na specjalnych modułach sieciowych. Zwiększenie wydajności produkcji związane jest dodatkowo z optymalizacją i automatyzacją przepływu danych. W efekcie wymiana informacji nie zamyka się wyłącznie na granice firmy, lecz wykracza poza nie, włączając do kontaktu dostawców oraz wszystkich klientów. Co równie ważne, skutecznie usprawnia się również monitoring dostaw (dzięki narzędziom sporządzającym precyzyjne raporty). Skraca również czas wykonywania poszczególnych czynności służących weryfikacji zamówienia w e-sklepach oraz identyfikacji pomyłek w pracy operatorów lub przewoźników.

Inteligentny rozwój produkcji i łańcuchów dostaw

wplyw-przemyslu-4.0-na-logistykeTechnologie wpisujące się w nurt przemysłu 4.0 sprawiają, że przedsiębiorcy zarządzający firmami logistycznymi mogą coraz lepiej organizować optymalny łańcuch dostaw. Cyfrowe zmiany towarzyszące planowaniu przesyłu towarów, umożliwiają wyznaczanie najszybszych tras przejazdów oraz przewidywanie ewentualnych komplikacji. Poza tym, wspomniane wcześniej automatyczne wymiany danych pomiędzy różnymi działami firmy sprawiają, że dostarczany do klienta produkt wyróżnia się zaawansowaną personalizacją, pożądaną obecnie w praktycznie każdej dziedzinie handlu. Dopracowanie komunikacji i globalizacja rynku przynoszą również nowe i niezwykle atrakcyjne modele biznesowe. Stanowią one szansę zwiększenia zasięgu działalności firm logistycznych oraz poprawienia jakości warunków pracy w każdym dziale przedsiębiorstwa.

Wpływ przemysłu 4.0 na logistykę jest obecnie widoczny w praktycznie każdej nowoczesnej firmie. Sprawna integracja różnych etapów produkcji, a następnie optymalizacja łańcucha dostaw gwarantują wzrost wydajności pracy zatrudnionych osób, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów świadczonych usług. Innowacyjne narzędzia, zwłaszcza inteligentne systemy informatyczne ułatwiają i przyspieszają wszelkie wykonywane dotychczas przez pracowników zadania.