OPTILO 2.8. MODUŁ MULTI. Elastyczne konfigurowanie zleceń transportowych z wykorzystaniem różnych środków transportu.

with Brak komentarzy

Globalizacja handlu niesie za sobą konieczność wykorzystywania różnych rodzajów  transportu przy współudziale efektywnych technologii informatycznych do zarządzania nimi. Przewóz towarów coraz rzadziej odbywa się tylko jednym typem transportu. Towary mogą być dowożone, przykładowo do terminala lotniczego transportem samochodowym, a podróż z samolotu do miejsca docelowego może odbywać za pośrednictwem kolei. Powyższymi  wymaganiami z sukcesem zarządza moduł Multi platformy Optilo, który pozwala na ELASTYCZNE KONFIGUROWANIE zleceń transportowych. Do kluczowych jego rozwiązań, niezwykle ułatwiających pracę logistyka, należą ZAUTOMATYZOWANE WARIANTY TRANSPORTOWE. Dzięki nim, na bazie danych przesyłki i cenników  zostaje stworzona lista możliwych sposobów dostawy dla wszystkich typów transportu.

Charakterystyka Modułu Multi.

Moduł automatycznie  konsoliduje zamówienia transportowe dla różnych typów transportu i tworzy jedno zlecenie Multi na ich podstawie. KONSOLIDACJA wielu zamówień pozwala zaplanować transport przesyłek z podobnymi datami dostawy z tego samego miejsca załadunku do tego samego miejsca rozładunku.

Zlecenie Multi może być jednak założone niezależne od istniejących zamówień transportowych.
System prezentuje możliwe WARIANTY realizacji transportu dla każdego zlecenia Multi określając odcinki transportowe tzw. legi wraz z ich terminami realizacji (skalkulowaną wymaganą datą odbioru lub dostawy), przewoźnikami i całkowitym kosztem transportu dla danego wariantu. Na ich podstawie system lub dyspozytor podejmuje decyzję o sposobie realizacji transportu.

Wybór wariantu skutkuje AUTOMATYCZNYM utworzeniem jego sekcji transportowych i połączeniem legów z różnych zleceń Multi w jedno zlecenie konsolidacyjne zwane Multi Jobem, które jest realizowane przez konkretnego przewoźnika. Dla przewoźników połączonych poprzez interface następuje automatyczna wysyłka danych do systemu przewoźnika. Przewoźnicy niezintegrowani otrzymują powiadomienie o utworzonym dla nich zleceniu w portalu przewoźnika.

Multi korzyści.

Transport realizowany przez osobne zlecenia, zakładane w oddzielnych modułach (morskim, lotniczym, drogowym, kolejowym) jest działaniem nieefektywnym oraz kosztownym. Realizacja  wszystkich odcinków transportowych obejmujących różne typy transportu w ramach jednego zlecenia daje użytkownikowi szereg korzyści, w tym takich jak:
•    automatyzacja planowania i realizacji transportu,
•    redukcja kosztów transportu poprzez wybór najkorzystniejszego wariantu,
•    optymalizacja procesu transportu dzięki konsolidacji zamówień,
•    ograniczenie zużycia zasobów obsługi transportu.
Moduł Multi jest szczególnie przydatny klientom realizującym wiele zleceń z wykorzystaniem różnych typów transportu.

Dowiedz się więcej na temat optymalizacji łańcucha dostaw przy użyciu platformy Optilo.

Barbara Piędel/Comp-Win