Sprawna logistyka w branży papierniczej

with Brak komentarzy

Branża papiernicza jest wymagająca, zarówno jeśli chodzi o dostawy surowców, magazynowanie, jak i transport produktów. Surowce dostarczane do zakładów produkcyjnych wymagają odpowiedniej i specyficznej kontroli jakości, gdyż nie wszystkie mogą być dostarczone w kontenerach. Jak zatem właściwie obliczyć gabaryty bali drewna, skoro między nimi znajduje się wolna przestrzeń? Płacić dostawcy za przewożenie powietrza? I w końcu, jak odpowiednio zaplanować transport np. opakowań tekturowych o niestandardowych wymiarach – zachowując wysoką jakość usług oraz jednocześnie dbając o optymalizację kosztów. Co należy zrobić, aby logistyka w branży papierniczej działała sprawnie? Odpowiedź jest prosta! Zadbać o odpowiednie narzędzia i funkcjonalności.

Teren zakładu pod kontrolą – mniejsze koszty, większe bezpieczeństwo

Po pierwsze: zarządzanie wjazdami na teren zakładu. Wdrożenie odpowiedniego rozwiązania zapewni pełną kontrolę nad liczbą pojazdów na terenie zakładu, usystematyzuje okna czasowe oraz pomoże planować dostawy. Systemy informatyczne wspierające ten obszar idealnie radzą sobie zarówno z transportem drogowym, kolejowym, jak i z pozostałymi rodzajami. Usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem oknami czasowymi, a także automatyzacja komunikacji z kierowcami odciąży pracowników i skróci czas ich pracy.

Co jeszcze zyskujesz? Z całą pewnością optymalne wykorzystanie ramp oraz radykalne skrócenie czasu oczekiwania na wjazd na teren zakładu. Ponadto zminimalizujesz czas pobytu pojazdów w zakładzie – a to oznacza zwiększenie kontroli nad tym, co dzieje się na jego terenie oraz poprawienie bezpieczeństwa.

Do powyższych funkcjonalności dodajmy zaawansowane mechanizmy pomiarów: ważenie dostarczanych produktów oraz kontrolowanie dopuszczalnej masy całkowitej. Wykorzystanie pomiarów laserowych określa faktyczne gabaryty dostarczanych surowców dzięki wykluczaniu wolnej przestrzeni między np. balami drewna. Pomiary stają się tak dokładne, jak to tylko możliwe, a rozliczenia z dostawami zostają ułatwione. Ale to nie wszystko, ponieważ usprawnimy w ten sposób także kontrolę jakości. W jaki sposób? Kierowcy wjeżdżający na teren zakładu otrzymują przepustki, system losuje dostawy, które są poddawane kontroli. Możliwe jest dowolne określenie liczby sprawdzanych kierowców, a dzięki zaawansowanym algorytmom kierowcy nie są w stanie przewidzieć, który transport danego dnia zostanie sprawdzony, dzięki czemu wszystkie dostawy muszą być na odpowiednio wysokim poziomie. W razie odkrycia nieprawidłowości reakcja jest natychmiastowa, więc i sam proces ewentualnych reklamacji przebiega sprawniej, a pracownicy mogą podjąć kroki mające na celu eliminację ewentualnych problemów.

Zarządzanie dostawami i wysyłkami – ciągłość i terminowość dostaw

Warto pomyśleć także nad wdrożeniem funkcjonalności, które systematyzują umowy z dostawcami oraz wspierają harmonogramowanie, pozwalając lepiej planować ciągłość dostaw surowca oraz kontrolować ilości dostarczanych towarów od dostawców. Bieżąca kontrola statusu realizacji umowy przyczynia się do dokładnego raportowania realizacji umowy i rozliczania kosztów, daje także możliwość reakcji on-line na wyjątkowe, nieprzewidziane sytuacje. Odpowiednie rozwiązanie IT pomoże także szybko i elastycznie reagować na potrzebę przeplanowania dostaw zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami klientów – jest to przydatne zwłaszcza w sytuacjach, gdy klient zgłasza chęć modyfikacji złożonego zamówienia na chwilę przed realizacją transportu.

Dodajmy do tego integrację z magazynem, która zwiększa kontrolę nad dostawami dla kontrahentów. System zweryfikuje, gdy z jakiegoś powodu (np. z powodu uszkodzonej palety) zostanie dostarczona mniejsza ilość zamówionego towaru i informuje o tym, że część zamówienia powinna zostać dosłana. Eliminujemy w ten sposób możliwości pomyłek oraz narażania się na ryzyko niezadowolenia klienta.

Niestandardowe gabaryty ładunków nie muszą być zmartwieniem

Biorąc pod uwagę specyfikę branży, problematycznym zagadnieniem są niestandardowe gabaryty transportowanego towaru, co może przysparzać kłopotów z właściwym zaplanowaniem transportów oraz rozmieszczeniem ładunków. Na ratunek przychodzą systemy IT dokonujące optymalizacji trasy, a także – na podstawie gabarytów oraz możliwości ułożenia (piętrowanie lub nie) – obliczające metry ładowne na danym środku transportowym oraz optymalne rozmieszczenie towaru w przestrzeni ładunkowej. Dzięki wdrożeniu takich rozwiązań  zredukujesz  koszty transportów, a także oszczędzisz czas zatrudnionych planistów

W przypadku transportu własnego warto ponadto pomyśleć nad automatycznym rozliczaniem kierowców. System oblicza między innymi liczbę godzin pracy kierowcy, ryczałty i stawki diet. Tworzy zestawienie zbiorcze delegacji i umożliwia zaimportowanie tych danych do systemu księgowego. Tworzone są także zestawienia zbiorcze wynagrodzeń kierowców oraz rejestrowane są zaliczki, dzięki czemu rozliczanie kierowców zajmuje mniej czasu.

W przypadku korzystania z usług podwykonawców przydadzą się narzędzia usprawniające proces decyzyjny związany z wyborem dostawcy w możliwie najkrótszym czasie, przy zachowaniu pełnej dbałości o wybór najodpowiedniejszych usług. Wybór przewoźników może następować ręcznie, ale można go zautomatyzować: wówczas decyzja podejmowana jest na podstawie np. cenników i/lub określonych tras.

Scedujmy też część rozliczeń transportowych na podwykonawców – pewne działania administracyjne mogą być wykonywane właśnie przez nich, dzięki czemu możesz  zaangażować swoich pracowników do realizacji innych zadań.

Zarządzanie łańcuchem dostaw w branży papierniczej niewątpliwie jest wyzwaniem, dlatego warto korzystać z rozwiązań, które powstały na bazie dogłębnej znajomości tej branży.