Aplikacja mobilna

Innowacyjna, wygodna aplikacja mobilna z system Android, która umożliwia bezpieczną dwukierunkową komunikację z kierowcą.

Umożliwia użytkownikom systemu na automatyczne przekazywanie zleceń kierowcom do realizacji na urządzenia typu smartfon.

Kierowcom umożliwia przekazywanie informacji o statusach zleceń, co pozwala na bieżące monitorowanie wszelkich odchyleń od planowanych działań.

Bieżący monitoring, dzięki pobieraniu aktualnej pozycji GPS z smartfonu kierowcy.

Skontaktuj się z nami

(+48) 61 871 20 63