Optymalizacja dystrybucji

System dostępny w usłudze SaaS, dzięki czemu wdrażamy go szybko (analiza wymagań i interfejsów, instalacja i konfiguracja, warsztat-szkolenie, uruchomienie

Minimalizacja kosztów transportu - struktura floty, efektywne wykorzystanie  pojazdów

OPTILO zaplanuje najkrótszą i najefektywniejszą trasę,  maksymalnie wykorzysta powierzchnię załadunkową auta, uwzględniając czynniki ograniczające dotyczące rozmieszczenia towaru (np. piętrowanie palet). Ponadto wspomaga podejmowanie decyzji dotyczących struktury floty, rodzaju oraz liczby pojazdów potrzebnych do realizowanych zadań. Odpowiednia konfiguracja pojazdów i kosztów eksploatacji pozwoli uzyskać odpowiedź, czy warto flotę wynajmować, czy zakupić (leasing).

Strategiczna budowa obszarów dystrybucyjnych i handlowych

System OPTILO zaproponuje zmiany organizacyjne, które przyniosą firmie oszczędności operacyjnych przy niskich inwestycjach lub nawet ich braku. OPTILO pozwoli też  efektywnie dopasować obsługę Klienta do istniejącej sieci dystrybucji.

Planowanie dostaw i wysoka jakość obsługi Klienta

OPTILO wspomaga podejmowanie właściwych decyzji przez logistyka, w minimalnym czasie: automatyczne planowanie zarówno dostaw do klientów, jak i zaopatrzenia w surowce, kontrola kosztów i wykorzystania środków transportu. Podstawowe korzyści to obniżenie kosztów transportu, podniesienie wydajności prac, skrócenie czasu obsługi procesów oraz lepszej komunikacji z Klientami i kierowcami.

Skontaktuj się z nami

(+48) 61 871 20 63