Portal dla przewoźników

Automatyczne przekazywanie zleceń transportowych przewoźnikom, przy jednoczesnej kontroli i monitoringu całości działań.

Uproszczenie i skrócenie czasu rozliczeń i weryfikacji faktur za wykonane usługi. Skrócenie czasu pracy na obsługę tych zadań w dziale księgowości i rozliczeń.

Minimalizacja pracy na etapie alokacji kosztów i weryfikacji wysokości stawek zafakturowanych przez przewoźnika.

Przy kompletnej konfiguracji w przypadku braku uwag ze strony przewoźnika, na etapie akceptacji proces całkowicie bezobsługowy.

Automatyzacja komunikacji na linii klient-przewoźnik, eliminacja zbędnej pracy z wykorzystaniem telefonu, bezpośrednio przekłada się na obniżenie poziomu błędów i podniesienie, jakości współpracy.

Skontaktuj się z nami

(+48) 61 871 20 63