System aukcyjno-przetargowy

Umożliwia pozyskanie z rynku najlepszych ofert na usługi transportowe, gromadząc wszystkie informacje w jednym systemie.

Obniżenie rocznego kosztu transportu nawet do 25% bez angażowania dodatkowych zasobów ludzkich.

Kompleksowa baza przewoźników, oferujących najlepsze warunki na określonych kontraktach.

Redukcja o 90% pracochłonności związanej z tradycyjnym pozyskiwaniem informacji o stawkach rynkowych za przewozy.

Możliwość zorganizowania jednorazowych aukcji spotowych na konkretny przewóz, jak również przetargów na długoterminowe świadczenie usług.

Uproszczenie i ustandaryzowanie wymiany informacji z przewoźnikami.

Skontaktuj się z nami

(+48) 61 871 20 63