System awizacyjny

Precyzyjne planowanie okien czasowych dla załadunku oraz rozładunku aut pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów firmy.

Kompleksowa i aktualna wiedza na temat pojazdów znajdujących się na terenie zakładu to ogromna korzyść przy planowaniu działań logistycznych i pracy osób związanych z ich wykonaniem.

Na spedytorów i przewoźników przesunięty zostaje obowiązek podania niezbędnych danych awizacyjnych, co przekłada się na zwiększenie efektywności czasu pracy planisty.

Redukcja do 85% ilości kontaktów mailowo-telefonicznych dotyczących tematów awizacyjnych.

Uproszczenie czynności rejestracyjnych, związanych z wjazdem/wyjazdem auta. Czynność ta ogranicza się zweryfikowania informacji zawartej w systemie.

Dzięki czytelnej rejestracji godzin podstawiania aut, znany jest stan opóźnień w stosunku do planowanej awizacji. Średnio około 90% samochodów przyjeżdża na czas.

Skontaktuj się z nami

(+48) 61 871 20 63