Optymalizacja strategiczna

Narzędzie optymalizujące działania strategiczne minimalizujące koszty dzięki:

wyznaczaniu obszarów dystrybucji

Zminimalizuj koszty dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych Klientów z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw, dzięki naszemu rozwiązaniu. Jak to robimy? Na podstawie adresów punktów dostaw oraz lokalizacji terminali system wyznacza optymalne obszary dystrybucji, które spełniają wyznaczone kryteria.

wyznaczaniu struktury floty

Zweryfikuj wykorzystywaną w firmie flotę. Na podstawie dystrybuowanych przesyłek oraz posiadanej lub planowanej floty system odpowiada na pytanie, jakie pojazdy i w jakiej liczbie powinny być wykorzystywane w firmie, tak aby zminimalizować koszty dystrybucji.

wyznaczaniu struktury sieci dystrybucji (magazyny i crossdock)

System zaprojektuje optymalną sieć punktów przeładunkowych oraz wyznaczy lokalizację magazynów, dzięki czemu zmniejszysz koszty dowozu do Klienta oraz uzyskasz najniższe koszty dystrybucji.

Skontaktuj się z nami

(+48) 61 871 20 63