Usługi optymalizacji logistyki

Optymalizacja łańcucha dostaw obejmuje projekty ukierunkowane na wzrost wydajności i efektywności procesów logistycznych. Istotą optymalizacji logistyki jest takie wykorzystanie posiadanych zasobów, takie przeprowadzenie zmian przez firmę, aby osiągnąć największe możliwe efekty, przy danych czynnikach ograniczających.

Celem projektów w zakresie optymalizacji logistyki jest opracowanie i wdrożenie rozwiązań zwiększających efektywność i wydajność poszczególnych procesów lub całościowego łańcucha dostaw:

Strategiczna

 • wyznaczanie lokalizacji Magazynów Centralnych, punktów x-docków i stref dystrybucji
 • weryfikacja cenników usług transportowych
 • struktura floty

Taktyczna

 • wyznaczanie tras PH
 • wyznaczanie stałych tras dostaw

Operacyjna

 • planowanie i optymalizacja codziennych tras dostaw
 • planowanie rozmieszczenia towaru na powierzchni załadunkowej auta

W oparciu o zaawansowane algorytmy matematyczne, system wyznacza najefektywniejsze scenariusze z uwzględnieniem indywidualnych kryteriów i ograniczeń.

Skorzystanie z usługi  umożliwia:

 • wzrost zrealizowanych codziennych dostaw o 10% - 20%
 • redukcja przejechanych km o 7%-18%
 • spadek zużycia paliwa o ok. 10%
 • poprawę wykorzystania powierzchni pojazdu o ok. 20%
 • zmniejszenie czasu potrzebnego na planowanie o ok. 50%.

Skontaktuj się z nami

(+48) 61 871 20 63