Inne

  •  Aplikacja CRM narzędzie wspomagające zarządzanie i budowanie relacji z klientami. Dzięki temu rozwiązaniu w łatwy sposób można sprawdzić historię klienta, zarządzać korespondencją, przygotować i wysłać oferty. Wszelkie informacje na temat klienta – zebrane w jednym systemie gwarantują większe przychody i łatwiejszą obsługę. CRM pozwala na indywidualne, osobiste podejście do danego kontrahenta.

  • Aplikacja DMS pozwala realizować wiele działań, począwszy od rejestrowania dokumentów, przez ich porządkowanie, klasyfikacje, wersjonowanie, udostępnianie, archiwizację aż do zarządzania ich obiegiem. Wszystkie dokumenty znajdują się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób bez zbędnych kosztów ich archiwizowania i magazynowania.

  • Agencja Celna to moduł umożliwiający rejestracje upoważnień, obsługę czynności celnych i przelewów do izby. Łatwa obsługa, płynna weryfikacja statusów realizacji czynności oraz automatyczna informacja dla klientów o wysokościach należności pozwalają na usprawnienie pracy i ustandaryzowanie działań.

Skontaktuj się z nami

(+48) 61 871 20 63